Řešení

Před výběrem vhodného řešení je nutné nejprve definovat požadavky, které od videokonferenčního systému budeme očekávat. Může se jednat např. o tyto:

  • Kolik lokalit (případně videokonferenčních terminálů) se bude propojovat?
  • Je ve všech lokalitách dostatečná konektivita? Pokud není, jakou konektivitu bude možné zajistit?
  • Kolik osob by se v jednotlivých lokalitách mělo účastnit videokonferenčních hovorů?
  • Jak velké budou zasedací místnosti (případně jiné prostory, např. kanceláře), kde budou videokonference umístěny?
  • Budou stačit hovory pouze 2 účastníků současně nebo bude požadováno propojení více videokonferenčních systémů do jednoho hovoru? S tím je spojena potřeba MCU serveru.
  • Je v lokalitách již nějaká audio / video  technika (LCD, mikrofony, projektor, plátno, vizualizéry atd.), kterou bude možné použít?
  • Bude se přenášet pouze obraz a zvuk hovořících účastníků nebo i nějaký další obsah, např. prezentace z PC?
  • Jaké jsou požadavky na bezpečnost, případně zda řešení bude muset splňovat různá interní bezpečnostní pravidla.

Pokusíme se stručně popsat několik typických ukázek použití videokonferenčních systémů, které vám mohou pomoci při výběru vašeho řešení.

Propojení 2 lokalit

Nejjednodušší použití videokonferencí je pro propojení 2 lokalit. V tomto případě stačí vybrat vhodné videokonferenční zařízení (personální, případně softwarové nebo určené do zasedacích místností) a zajistit mezi těmito systémy dostatečně kvalitní konektivitu pro přenos obrazu a zvuku. Je obvykle možné kombinovat jak softwarová, tak hardwarová zařízení dle vašich požadavků.

Propojení až 8mi lokalit

Videokonference se také často používají pro propojení 3–4 lokalit. Typicky se jedná o propojení centrály společnosti a několik poboček. Obvykle již nestačí komunikace pouze mezi 2 lokalitami najednou, ale je potřeba vést hovory i mezi více lokalitami v rámci jednoho videokonferenčního hovoru. Pro tyto typy videokonferenčních hovorů je zapotřebí mít zařízení, které umí spojit více videokonferenčních zařízení do jednoho hovoru (tzv. MCU server). V těchto menších sítích se obvykle využívá vestavěný MCU server ve videokonferenčním zařízení. Některé modely Polycom HDX a Polycom Group jsou vybaveny vestavěným MCU serverem, který umožňuje spojení až 8 (u modelu Polycom Group 500) videokonferenčních zařízení do jednoho hovoru. U větších sítích se pak používají vlastní MCU servery (např. Polycom RMX), které umožňují propojení většího množství videokonferenčních zařízení.

Rozsáhlejší videokonferenční sítě

V případě rozsáhlejších videokonferenčních sítí je nutné vybrat vhodné videokonferenční terminály a také vyřešit otázky týkající se videokonferenčních serverů a síťové infrastruktury. Většina videokonferenčních terminálů sice umožňuje vzdálenou správu přes webové rozhraní, ale to u větších sítí nemusí být dostatečné. Řešením může být např. Polycom CMA server, Polycom RealPresence Resource Manager, případně i jiné systémy pro hromadnou správu videokonferenčních zařízení. Aktuálně se ke správě více videokonferenčních systémů a plánování videokonferenčních hovorů používá Polycom  RealPresence Resource Manager. Při zapojování můžeme narazit také na problémy síťového charakteru, typicky např. při propojování vnitřních sítí jednotlivých lokalit. Propojení několika málo vnitřních sítí obvykle nebude problém, při propojování většího množství vnitřních sítí se již ale může jednat o složitější řešení. V těchto případech nám může pomoci např. zařízení Polycom VBP, Access Director, umožňující zabezpečené propojení vnitřní sítě s internetem.

Kontakty?

Rychlé kontakty

w3w s.r.o., Jeremenkova 9, 140 00 Praha 4, Infolinka: 774 373 735 email:

Nahoru